CựudanhthủTrầnMinhChiếnlàmHLVchođộibóngngôisao

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến làm HLV cho đội bóng ngôi sao để quyên tiền từ thiện giúp đỡ nữ VĐV quốc gia Nguyễn Thị Thanh Trúc.