giảihạngNhất-CúpSaigonSpecial2017Vòng5SL1-S2:Khốcliệtcuộcchiếntrụhạng

Ngoại trừ Hữu Bằng chưa có được điểm nào và khó thay đổi vị trí bét bảng, các đội đứng từ thứ 6 đến thứ 11 sẽ bước vào vòng đấu quan trọng đối với mục tiêu trụ lại giải đấu.