FCVănMinhthiđấutừthiệnvìtrẻemBắcGiang

Giới mộ điệu bóng đá phủi Bắc Giang sẽ có cơ hội trực tiếp theo dõi FC Văn Minh thi đấu nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.