Phương khái, kiến trúc sư trưởng của FC Nguyễn Trãi

FC Nguyễn Trãi là một đội bóng giàu truyền thống trong làng bóng đá phủi Hà Nội. Và trong suốt quá trình hình thành và phát triển kéo dài hơn 20 năm của CLB, Lê Khái Phương, tức Phương khái có một vị trí rất trang trọng.