GócBLVHải“bạc”:Khúchạmànbùngnổ

Thật hiếm có giải đấu nào mà tính chất 2 trận đấu cuối lại quan trọng đến như vậy, một ngày bế mạc có đến… 2 trận “Chung kết”, với đầy đủ cung bậc cảm xúc.