HLV Lư Đình Tuấn rời CLB TP.HCM

HLV Lư Đình Tuấn rời CLB TP.HCM

Ngày 19/7, HLV Lư Đình Tuấn gửi đơn xin thôi việc. Ông mong muốn được giải quyết các thủ tục sớm vì