bxh bi

bxh bi

Phố Hiến bị ngắt chuỗi bất bại, rớt xuống thứ 4 BXH【bxh bi】:Diễn biến trận Phố Hiến – Bình ĐịnhTung