bayern vs barca 7 0

bayern vs barca 7 0

Barcelona – Bayern Munich: “Chung kết sớm” ở Lisbon【bayern vs barca 7 0】:Chưa bao giờ giới chuyên mô