9

9

Gabriel Jesus và “lời nguyền” số 9 ở Arsenal【9】:Cùng với số 7 hay 10, áo đấu số 9 luôn được xem là v